293
days ago
Hong Kong Asian Open 2019
Hong Kong, Hong Kong
# Nation 1st 2nd 3rd 5th 7th
1 Republic of Korea 7 2 2 3 1
2 Mongolia 2 5 8 2 2
3 Chinese Taipei 2 1 1 2 1
4 Kazakhstan 1 1 1 1 -
5 Russian Federation 1 1 - - -
6 Bulgaria 1 - - - -
7 Hong Kong, China - 2 - 2 5
8 India - 1 1 - -
9 Yemen - 1 - - -
10 France - - 3 2 -
11 Canada - - 3 1 -
12 Tajikistan - - 1 1 -
13 United States of America - - 1 - 1
14 Cameroon - - 1 - -
14 Iceland - - 1 - -
16 Finland - - - 1 1
17 Italy - - - 1 -
17 Kuwait - - - 1 -
17 Malaysia - - - 1 -
17 Mauritius - - - 1 -
21 Thailand - - - - 2
22 Cape Verde - - - - 1
22 Samoa - - - - 1
24 Botswana - - - - -
24 Czech Republic - - - - -
24 Macau - - - - -
24 Morocco - - - - -
24 Vanuatu - - - - -